ชวรัตน์ วิริยะเจริญสุนทร (เบอร์ 2 กลุ่ม 8 เขตจตุจักร กรุงเทพ)

เกิด 6 พฤศจิกายน 2522 บางรัก กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน อายุ 44 ปี
ติดต่อ line: jimmx โทร 0824445982

ตั้งเป้าหมาย ร่วมตัดสินใจ สร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

“ท่ามกลางปัจจัยรุมเร้าในช่วงเปลี่ยนผ่านรอยต่อทางเทคโนโลยี ภาวะสังคมสูงอายุ 2030 เราต้องพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ภาคบริการ รักษาการเติมโตของ GDP และให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ NET ZERO 2065″

เหตุผลและจุดมุ่งหมาย “เน้นร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

“โครงการเกี่ยวข้องกับอสังหาฯ คือ ธุรกิจความเสี่ยงสูง” การเสนอตัวเข้ามานี้ เป็นการนำเสนอประสบการณ์ ในการบริหารจัดการโครงการขนาดกลาง-ใหญ่ ให้บรรลุผลลัพธ์
ต้องสร้างทีม กำหนดเป้าหมาย รับความเสี่ยงเพื่อสร้างความสำเร็จอยู่เสมอ ต้องตัดสินใจ บนกรอบเวลา บนทรัพยากรจำกัด
จากประสบการณ์ตลอด 20 ปี โครงการ 400-1,500 ล้านบาท จากพนักงาน จนเป็นเจ้าของกิจการที่ปรึกษา มีส่วนร่วมสร้างความสำเร็จมากกว่า 30 โครงการ คาดหวังว่าจะนำ Mindset และประสบการณ์มาทำงานให้กับประเทศได้ในวาระ 5 ปีนี้ เพื่อแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาค ในช่วงเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านนี้
จึงขอโอกาสจากท่าน ณ โอกาสนี้


คุณสมบัติ ประสบการณ์ ที่นำเสนอตัวในการเลือกตั้ง สว 2567

  • ให้มุมมองแตกต่าง โดยผู้ที่ทำงานอยู่ในภาคเอกชน 100% ในบริษัทชั้นนำระดับประเทศ ทั้งในและนอกตลาด มีปฏิสัมพันธ์กับภาคธุรกิจระดับโลกของต่างประเทศดังเช่น ไต้หวัน สิงค์โปร์ อเมริกา จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน อินเดีย ต้องเน้นความเร็วในการทำงานอยู่เสมอ รู้เป้าหมายผลลัพธ์ที่ต้องเกิดประโยชน์จริงๆ จากทรัพยากรที่จำกัด
  • ผ่านอุตสาหกรรมหลากหลาย เทคโนโลยีรถยนต์ ICE ไปจนถึงความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านอสังหาริมทรัพย์ มูลค่ารวมกว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสี่-ห้า อยากนำประสบการณ์ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในประเทศ ให้เป็นเหมือนดั่งประเทศพัฒนาแล้ว
  • ตัวแทนชนชั้นกลาง ที่เกิดและเติบโตในกรุงเทพ จากครอบครัวฐานะกลาง เป็น Gen X-Y ทำงานหนัก ไม่เคยเรียนต่างประเทศ สามารถสร้างคุณภาพชีวิตและประสบความสำเร็จพอสมควร กลุ่มสายวิทย์ วิศวกรรม-แพทย์-สถาปนิก ซึ่งปกติกลุ่มนี้มักไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมด้านการเมือง แม้บางคนจะมีมุมมองที่ลึกซึ้ง และเป็นผู้เสียภาษีหลักใน 11 ล้านคน
  • สะอาด อิสระ ไม่เคยมีรายได้เชิงพาณิชย์จากโครงการดำเนินการโดยรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือราชการ จึงไม่ถูกครอบงำโดยกลุ่มใดๆ

บุคลิกภาพ และแนวความคิด

  • เข้าใจเวลา ความสำคัญสิ่งที่ควรต้องดำเนินการก่อน และส่งผลต่อสถานการณ์
  • เน้นวิเคราะห์ วางแผน สร้างผลลัพธ์ และต้องเร็ว มีประสิทธิภาพ แข่งขันได้
  • ทำเป็นตัวอย่างก่อนให้ทีมได้ทำตาม ไม่สั่งอย่างเดียว
  • เป็นที่พึ่งของครอบครัว คนรอบข้างที่ต้องการการช่วยเหลือ พอควร
  • แนวคิดทางการเมือง เป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่เสรีนิยม หรืออนุรักษ์นิยม สนใจรายนโยบายที่คิดว่าเกิดประโยชน์เท่านั้น
  • มุ่งสู่ความไร้ตัวตน ทำงานด้วยหน้าที่และว่างจากความมีเราเป็นผู้กระทำ เพื่อลดการหาประโยชน์ที่ควรเป็นของส่วนรวมเข้าตัวเอง

การศึกษา

ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2545-เมื่ออายุ 23 ปี)
ระหว่างการศึกษาเป็นตัวแทนนิด้า เข้าแข่งขัน Bangkok Business Challenge 02 ที่ ศศินทร์, จุฬาฯ

ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (B.Eng, Civil) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล (2542-เมื่ออายุ 20 ปี)
งานวิจัยความพึงพอใจรถตู้โดยสารเทียบรถรับส่งพนักงาน เส้นทาง ศาลายา-ปิ่นเกล่า เป็นครั้งแรกที่มีการศึกษารถตู้เชิงวิศวกรรมขนส่งและจราจร

ระดับมัธยม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ


ประวัติการทำงาน

2557-ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีไอ เอสเตท จำกัด – บริษัทที่ปรึกษาพัฒนาและขายอสังหาริมทรัพย์ มีส่วนร่วมพัฒนาขีดความสามารถกิจการขนาดเล็ก-กลาง ให้แข่งขันกับบริษัทชั้นนำในตลาดได้ มีมูลค่าโครงการรวมมากกว่า 2,000 ล้านบาท
2558: ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (Head of Marketing) บริษัท เซ็นทรัลเรซซิเด้นซ์ จำกัด – บริษัทพัฒนาอสังหาฯ เครือเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มูลค่าขายโครงการกว่า 2,700 ล้านบาท
2554-2557: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager) ตำแหน่งสุดท้าย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (Head of Marketing) บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) – บริษัทพัฒนาอสังหาฯ ชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าขายโครงการมากกว่า 5,000 ล้านบาท
2550-2554: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาโครงการ (Asst. BD&Marketing Manager) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) – อสังหาฯ ในเครือบีทีเอส มีทั้งสนามกอล์ฟ คอนโด โรงแรม เป็นต้น
2549: ผู้จัดการการตลาดและขาย บริษัท ฟีโบ้ คอร์ป จำกัด – ดำเนินกิจการด้านวิศวกรรมการประกอบรถยนต์ พัฒนาเครื่องจักร
2549: เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาด (Strategic Marketing Executive) บริษัท ทีซีซี แคปปิดอลแลนด์ จำกัด – อสังหาร่วมทุนไทย(บริษัท แอสเสทเวิล์ด-เอเชียทีค ในปัจจุบัน) กับ สิงค์โปร์ (แคปิตาแลนด์ อสังหาชั้นนำ เครือเทมาเส็ก)
2546-2549: เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Executive) บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) – บริษัทอสังหาริมทรัพย์แนวราบชั้นนำ


การอบรม
 – AP Academy: Effective Meeting, Work Collaboration, ฯลฯ  เอพี ไทยแลนด์ กรุงเทพ
 – การอบรมระบบขันประกอบรถยนต์ Rexroth, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
 – การอบรมระบบขันประกอบรถยนต์ Ingersoll Rand, กรุงเทพ
 – Certified B.A.N.K program การทำความเข้าใจคน 4 ประเภท เพื่อการขายที่มีประสิทธิภาพ

ความเชี่ยวชาญ และทักษะ
– MS Office, Excel Analysis ต่างๆ, Graphic Design (Illustrator, Photoshop)
– Real Estate Project Business Development (Financial &Marketing Feasibility)
– Real Estate Branding &Marketing Communications.
– Platform Social Network สำหรับการตลาด, AI Tools, Martech
– Automotive Assembly tightening system, Ingersoll Rand &Bosch Rexroth
– ความสนใจด้านเทคโนโลยีต่างๆ Sustainability, Global warming
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้

บุคคลอ้างอิง (Reference Person)

With the Chairperson of Tigerair Taiwan
(Board of director in China Airlines) and friends.

Similar Posts