Contact

Contact

Our office is based in Bangkok,
Address: 29/145
Lat Phrao 35 Yaek 6-3,
Chamkasem, Chatuchak,
Bangkok,
Thailand 10900
+66 ( 82 ) 444 5982
contact@piestate.com

Our Team

Strategic Marketing Team
Sales Team

FB_IMG_1587482662712

Our Philosophy

  • ในการทำงานเรายึดถือความสามารถของบุคคล ที่จะอุทิศตนเป็นส่วนหนึ่งร่วมทำงานกับทีมงานของผู้ลงทุน เราถือหลักปรัชญา การรักษาความโปร่งใส (Good governance) สร้างความเชื่อมั่นไว้ใจได้ (Reliable) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ทีมงานของเราทุกคนเน้นสร้างคุณค่ากับอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
  • เราเป็นกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเครือข่ายผู้ทำงานที่มีประสบการณ์ สิ่งที่เรานำเสนอจึงมากกว่าการลองผิดลองถูก แต่เป็นสิ่งที่จะนำไปใช้ได้จริง เราจึงมีการประเมินทั้งความสามารถของผู้ลงทุน (เจ้าของโครงการ) และเน้นแนะนำในสิ่งที่เห็นว่าเกิดประโยชน์ในภาพรวม

PI ESTATE

29/145 Lat Phrao 35 Yaek
6-3, Chamkasem, Chatuchak,
Bangkok, Thailand 10900

Follow Us

Newsletter

JOIN OUR MAIL LIST FOR EXCLUSIVE

Get Our Update