ชวรัตน์ วิริยะเจริญสุนทร (เบอร์ 2 กลุ่ม 8 เขตจตุจักร กรุงเทพ)

เกิด 6 พฤศจิกายน 2522 บางรัก กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน อายุ 44 ปีติดต่อ line: jimmx โทร 0824445982 ตั้งเป้าหมาย ร่วมตัดสินใจ สร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว “ท่ามกลางปัจจัยรุมเร้าในช่วงเปลี่ยนผ่านรอยต่อทางเทคโนโลยี ภาวะสังคมสูงอายุ 2030 เราต้องพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ภาคบริการ รักษาการเติมโตของ GDP และให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ NET ZERO 2065″ เหตุผลและจุดมุ่งหมาย “เน้นร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” “โครงการเกี่ยวข้องกับอสังหาฯ คือ ธุรกิจความเสี่ยงสูง” การเสนอตัวเข้ามานี้ เป็นการนำเสนอประสบการณ์ ในการบริหารจัดการโครงการขนาดกลาง-ใหญ่ ให้บรรลุผลลัพธ์ต้องสร้างทีม กำหนดเป้าหมาย รับความเสี่ยงเพื่อสร้างความสำเร็จอยู่เสมอ ต้องตัดสินใจ บนกรอบเวลา บนทรัพยากรจำกัดจากประสบการณ์ตลอด 20 ปี โครงการ 400-1,500 ล้านบาท จากพนักงาน จนเป็นเจ้าของกิจการที่ปรึกษา มีส่วนร่วมสร้างความสำเร็จมากกว่า 30 โครงการ คาดหวังว่าจะนำ Mindset และประสบการณ์มาทำงานให้กับประเทศได้ในวาระ 5…

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้คุกกี้

บริษัท พีไอ เอสเตท จำกัด มีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการทำงานหลายส่วนของเว็บไซต์เพื่อรับประกันการให้บริการของเว็บไซต์ที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัทรับประกันการใช้คุกกี้เท่าที่จำเป็นและรับประกันมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีการใช้คุกกี้บางประเภทที่อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก ทั้งนี้เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและรับทราบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาโดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์นี้ ประเภทและวัตถุประสงค์การใช้คุกกี้ของบริษัท บริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1. Functionality Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้ 2. Performance Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทดังกล่าวอาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก และ 3. Targeting Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ใช้เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นนอกเหนือจาก Strictly Necessary Cookies หากได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้ สิทธิของเจ้าของข้อมูล บริษัทรับทราบ และเคารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิถอนความยินยอมได้ทางหน้าเว็บไซต์ และท่านสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้เช่นกัน หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล…